SMSAPI tvåvägskommunikation

Innehållsförteckning

I den tidigare artikeln i serien “Guide för programmerare” beskrev vi hur du gick tillväga för att skicka SMS via vårt API. I den här artikeln ska vi istället beskriva motsatsen, det vill säga hur du tar emot SMS som skickas från kund. Vårt system möjliggör nämligen tvåvägskommunikation där du kan kommunicera med dina kunder genom SMS-dialog.

Det här är andra delen av vår serie “Guide för programmerare”. Vill du ha lite mer grundläggande information om hur du kommer igång med att skicka SMS via API kan du börja med att kolla in den här artikeln.  

Interaktiv kommunikation 

Att kommunicera med dina kunder genom tvåvägskommunikation kan ha stor inverkan på kundnöjdhet, kundlojalitet och kan framförallt bidra till en effektivare kundtjänst. Med hjälp av programmeringsgränssnittet kan du föra en dialog med dina kunder i realtid. SMSAPI tillhandahåller verktyg som hjälper dig att utnyttja kraften i SMS genom att implementera tvåvägskommunikation. Det innebär alltså att ditt företag kommer kunna skicka och ta emot SMS från era kunder.  

Tvåvägskommunikation kan bland annat användas då du vill göra undersökningar och omröstningar. SMS har en svarsfrekvens på 45% vilket gör det till ett utmärkt verktyg för att genomföra kundundersökningar. 

Steg 1: Långnummer 

För att kunna skicka och ta emot SMS från dina kunder behöver du först och främst sätta upp ett så kallat långnummer som möjliggör tvåvägskommunikation. För att göra detta måste du börja med att vända dig till vår kundtjänst för offert och registrering.  

Steg 2: Förbered skriptet som hanterar mottagningen av SMS 

Därefter kan du börja förbereda det skript som gör det möjligt för dig att hantera informationen som skickas till SMSAPI efter att systemet registrerat ett mottaget SMS. 

Skriptet måste uppfylla följande villkor för att kunna ta emot SMS: 

  • Det ska vara allmänt tillgängligt från Internet, eller åtminstone från IP-adressen för SMSAPI-servrar. 
  • Det ska kunna hantera fälten från POST-tabellen, listade i dokumentationen, som informerar om detaljerad data för det inkommande SMSet. 
  • Det ska vara registrerat för att hantera inkommande callbacks i kundpanelen, mer om det i nästa steg. 

Ta emot SMS – PHP exempelskript 

Syftet med skriptet är att tolka den data som skickas med hjälp av callback och spara den i filen callback-sms.log. I den första delen av skriptet deklareras de variabler som kommer att visas. De fylls omedelbart med lämpliga element i POST-tabellen som skickas till skriptet tillsammans med tabellen. Den uppsättning av variabler som du skickar med varje typ av callback är tillgänglig i dokumentationen. 

Därefter definierar du formatet i vilket du ska logga information som skickas genom callback och tilldelas variabler. Sedan, baserat på detta format, fylls $-loggvariabeln med den data som ska visas. 

I nästa steg sparar du data till callback-sms.log-filen och skickar ”OK”-strängen som ett svar, (systemet förväntar sig detta som bekräftelse). Det måste vara ”OK”, det räcker inte med att skicka http 200-koden. 

Det som återstår nu är att konfigurera callback i kundportalen. 

Steg 3: Konfigurera callback 

För att konfigurera callback behöver du först vara inloggad i kundpanelen. Gå till fliken Callback-länkar i den vänstra menyn. Här kan du konfigurera alla tillgängliga callbacks. Välj alternativet “Callback-adress – RECEIVE SMS” i rullmenyn under “Typ”. 

Du kan konfigurera callback så att den aktiveras först när du får ett SMS till ett specifikt mottagarnummer. Välj det nummer i listan som aktiverades i enlighet med steg 1 och fyll sedan i adressen med skriptet från steg 2 under “URL”. När du klickat på lägg till kommer den nyskapade konfigurationen visas i listan. 

Steg 4: Testa! 

Nu kan du testa uppkopplingen för att kontrollera att callbacken levereras. För att göra detta klickar du på play-ikonen i kolumnen “Alternativ” till höger i listan. Du kommer få en bekräftelse på skärmen om testet var positivt. Om något inte fungerade korrekt kommer en kort rapport, med källan till problemet, visas på skärmen. Om detta är fallet behöver du kontrollera att ditt skript och din URL är allmänt tillgängliga. Innan du lägger till en callback-adress ska den vara tillgänglig online, annars kommer den inte att bli godkänd. Adressen bör börja med http:// (eller https:// för SSL-anslutning). 

Kontrollera därefter att konfigurationen, skriptet och numret fungerar korrekt. Det enklaste sättet att göra det på är att skicka ett SMS från din telefon till numret som du fått aktiverat. Övervaka samtidigt callback-sms.log-filen – om den skapats betyder det att det första SMS:et har levererats. SMS:et som skickades från telefonen registrerades av SMSAPI och dess information skickades till skriptet via en callback. 

Vad händer härnäst? 

Exemplet som ges här är bara ett incitament för att fortsätta bygga. Att ta emot SMS via ett IT-system ger dig flera möjligheter – från att bygga Marketing Automation-processer till SMS som kommunikationskanal för er kundtjänst.