SMSAPI_SMS_Logistik

Innehållsförteckning

Inom logistikbranschen är snabb och effektiv kommunikation A och O. Med en träffsäker och effektiv kommunikation kan du förenkla upplevelsen för dina kunder samtidigt som du effektiviserar företagets arbetsprocesser. Med SMS-kommunikation kan du enkelt automatisera dina utskick, och säkerställa att du når rätt kund snabbt.  

Att skicka uppdateringar via SMS är det snabbaste och pålitligaste sättet du kan nå ut till dina kunder och få dem att hämta sin leverans i tid. Med snabbare upphämtningstider kommer du även kunna minska hanteringen av påminnelser och supportärenden som rör leveranser och därmed minska ditt företags kostnader. 

Så kan du använda SMS 

Med SMSAPI kan du integrera ditt företags supply chain management-system och automatisera informationsflödet för att hålla dina kunder uppdaterade om leveransstatus och kundserviceärenden. Genom att uppdatera dina kunder i olika skeden av leveransprocessen via SMS kan du enkelt hålla dem informerade och på så sätt förbättra kundupplevelsen. Samtidigt som du underlättar för dina kunder kommer även företagets processer kunna bli effektivare genom att reducera “onödiga” kundserviceärenden.  

Med SMSAPI kan du enkelt komma igång med en kostnadseffektiv kundkommunikation. Det finns flertalet funktioner som hjälper dig att skapa en engagerande och effektiv kundkommunikation.  

Skicka aviseringar 

Uppdatera dina kunder med aviseringar när deras leverans förbereds, när den skickats, när den levererats och skicka eventuella påminnelser. Skicka ut andra viktiga statusuppdateringar som påverkar dina kunders leveranser. Du kan också lägga till länkar i utskicket för att t.ex. dirigera kunderna till en landningssida där de kan spåra sin leverans.  

Erbjud tvåvägskommunikation 

Med vår funktion tvåvägskommunikation kan du låta dina mottagare svara på dina SMS-utskick för att föra dialog. Låt kunderna ställa frågor i realtid för att säkerställa att leveransen genomförs så smidigt som möjligt och att kunden får den hjälp den behöver.  

Förbättra kundupplevelsen 

Efter en avslutad leverans kan du, med funktionen undersökningar och omröstningar samla in värdefull feedback från dina kunder för att utveckla och förbättra kundupplevelsen ytterligare. Skicka ett frågeformulär eller be dem lämna en recension om deras upplevelse.  

Intern kommunikation 

Använd SMS-utskick inom din organisation och skicka meddelanden till förare, leveranspersonal och lagerpersonal för att förbättra och effektivisera den interna kommunikationen.