Integritetspolicy

Genom att besöka sidan godkänner du de villkor som beskrivs i denna integritetspolicy. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i integritetspolicyn.

LINK Mobility Group AS (org. nr. 984 066 910) agerar med respekt för varje individs rätt för att skydda sin integritet. Denna integritetspolicy definierar situationer där personlig information kan samlas in från användare och förklarar och reglerar frågor relaterade till insamling, bearbetning och användning av den insamlade personliga informationen.

LINK Mobility Group AS gör allt för att säkerställa adekvat säkerhet för de överförda uppgifterna, och vi går med på att vidta åtgärder för att förhindra inblandning av tredje parts inblandning i de registrerade personuppgifter och deras integritet. Personuppgifter som tillhandahålls kommer att användas för de ändamål som anges i nästa avsnitt.

Uppgifter som överförs till oss kommer att användas i enlighet med följande avsnitt för integritetspolicyn.

Dataansvarig för de insamlade uppgifterna är LINK Mobility Group AS (org. nr. 984 066 910).

Integritetspolicy icon

Integritetspolicy

storlek: 817 kB

Ladda ner