Infrastruktur och säkerhet

SMSAPI fungerar i enlighet med GDPR.

Läs mer om vår policy kring:

  • Informationssäkerhetshantering
  • Sekretess för de tjänster som erbjuds
  • Personuppgiftsskydd
  • Säkerhet och infrastruktur

Sekretess

Våra kunders kunddatabaser med telefonnummer används enbart till de SMS-utskick som görs från våra kunder. Det gäller både de nummer som skrivits in manuellt och de som importerats från databaser.

Alla meddelanden lagras i enlighet med gällande lag. Vi delar dem endast när en begäran fastställs av en laglig orsak.

Mer information om datasekretess finns i SMSAPIs sekretesspolicy.

Personuppgiftsskydd

SMSAPI arbetar i enlighet med rådande GDPR-regler. Vi gör också vårt bästa för att främja god praxis för dataskydd i SMS-marknadsföring genom att publicera utbildningsmaterial på vår blogg och i sociala medier.

Vår plattform är under ständig vård av dataskyddsombud som också är dataskyddsspecialist för LINK Mobility Group. Dataskyddsombudet tar en aktiv del i rådgivning och planering av alla våra projekt vad gäller GDPR.

Säkerhet

Vi garanterar en hög säkerhetsnivå. Vi förser även våra kunder med lämpliga verktyg och lösningar som är utformade för att hjälpa dem att upprätthålla höga säkerhetsstandarder. Bland de tillhandahållna funktionerna finns möjligheten att genomdriva tvåfaktorsautentisering. När verktyget är aktivt måste alla inloggningar bekräftas med en kod som skickas via SMS. Dessutom har vi infört strikta regler för lösenordskomplexitet. I kundportalen kan alla användare ställa in en periodisk avisering om lösenordsändring och begränsa portalen och API-åtkomsten till utvalda IP-adresser.

SMS-autentisering

Med finansbranschen i åtanke har vi designat verktyget SMS-autentisering. Funktionen ger tillgång till en effektiv och säker form av tvåfaktorsautentisering via SMS för alla våra kunder.

OAuth2-tokens

Vi rekommenderar starkt att du använder auktorisering baserad på OAuth2-tokens när du använder våra tjänster via API. På så sätt är alla funktioner tillgängliga utan lösenordet för SMSAPI-kontot.

SSL-certifikat

Anslutningen till portalen är säkerställd med ett starkt SSL-certifikat från det globalt erkända företaget. Det gäller för både API-anslutningar och webbversionen. Vi använder TLS version 1.2.

Revisioner och betrodda leverantörer

För att kontinuerligt höja säkerhetsstandarden för våra tjänster genomför vi periodiska revisioner av portalen. Tester körs av oberoende organisationer som är specialiserade på internetsäkerhet. Alla säkerhetsrisker elimineras så snabbt som möjligt.

Tillgången till de kritiska produktionstillgångarna är begränsad till ett absolut minimum. Det är därför vi uppdaterar åtkomstdatabasen regelbundet för att spegla vårt teams faktiska behov och för att minimera risken för informationsläckor. Alla datorer är säkrade med ett antivirusprogram med automatiska uppdateringar aktiverade.

Övervakning 24/7

Övervakningsteamet som ansvarar för felsökningen av våra tjänster finns på SMSAPIs huvudkontor i Gliwice, Polen. Bland kompetenserna hos teamet finns teknisk support dygnet runt i händelse av incidenter och misslyckanden.

Infrastruktur

Tjänsten säkras av AWS (Amazon Web Services). Aktuell status och tjänsttillgänglighet kan kontrolleras på den fristående övervakningswebbplatsen.

All data finns inom den europeiska jurisdiktionen, på EEC:s territorium. Vi använder avancerade lösningar för övervakning, förvaltning och underhåll av infrastruktur.

Stabilitet i verksamheten

Varumärket SMSAPI etablerades 2007. Sedan dess har vi utökat vårt team, vår kompetens och samtidigt har vi investerat i den nyaste infrastrukturen.

Att gå med i Europas ledande mobilkommunikationsföretag, LINK Mobility, var en vändpunkt för vår verksamhets historia. SMSAPI har fått tillgång till en omfattande teknisk bas och specialiststöd.

Ansvar och hållbar utveckling

SMSAPI-anställda, längs hela LINK Mobility Group, gör sitt bästa för att minska påverkan av våra handlingar på miljön. Avfall som genereras på vårt kontor är sorteras enligt lokala bestämmelser. Vi försöker också minska användningen av engångsprodukter. För att minska koldioxidavtrycket kontrollerar vi alltid om ärendet kan diskuteras på nätet, innan vi bestämmer oss för att åka på affärsresa. Närhelst det är möjligt väljer vi kollektivtrafik. SMSAPI är ett cykelvänligt företag då vi tillhandahåller cykelgarage.