Infrastruktur
och säkerhet

Läs mer om hur vi skyddar känslig data
och respekterar integriteten

Granska vår policy för:

  • Integriteten inom tjänsterna
  • Skydd av personuppgifter
  • Säkerhet och infrastruktur
  • Balanserad och ansvarsfull tillväxt

Sekretess

Telefonnummer som våra kunder skickar meddelanden till används endast för deras SMS-kampanjer. Det gäller både siffror som skrivs in manuellt och de som importeras från databaser/filer.
Alla meddelanden lagras i enlighet med gällande lag. Vi delar dem endast när en begäran görs av laglig anledning.
Mer information om dataskydd finns i SMSAPIs integritetspolicy.
Security icon in SMSAPI

Skydd av personuppgifter

SMSAPI fungerar i enlighet med GDPR-regler. Dessutom gör vi vårt bästa för att främja god praxis för dataskydd inom SMS-marknadsföring genom att publicera ubildningsmaterial på vår blogg, sociala medier och under evenemang och konferenser.

Vår plattform är under ständig vård av dataskyddsombud (DPO) som också är dataskyddsspecialist för LINK Mobility Group. Vårt dataskyddsombud delar aktivt i rådgivning och planering av alla våra projekt när det gäller förhållning till GDPR-regler.

Säkerhet

Vi garanterar högsta säkerhetsnivå. Vi ger också våra kunder en uppsättning verkyg och lösningar som är utformade för att hjälpa dem upprätthålla hög säkerhetsstandard. Bland de tillhandahållna funktionerna finns ett alternativ för att genomdriva tvåfaktorsautentisering. När den väl är aktiverad måste alla inloggningar bekräftas med en kod som skickas i ett SMS-meddelande. Dessutom har vi infört strikta regler gällande lösenordskomplexitet. Alla användare kan dessutom ställa in en periodisk lösenordsändring och begränsa kundportalen och API-åtkomst till utvalda IP-adresser.

SMS-autentisering

Med finanssektorn i åtanke har vi utformat verktyget SMS-autentisering. Med det har alla våra kunder tillgång till effektiv och säker tvåfaktorsautentisering genom SMS-meddelanden.

OAuth2-tokens

Vi rekommenderar starkt att du använder auktorisering baserat på OAuth2-tokens när du kommer åt våra tjänster via API. På så sätt är alla funktioner tillgängliga utan SMSAPI-kontots lösenord.

SSL-certifikat

Anslutningen till portalen säkerställs med ett starkt SSL-certifikat som tillhandahålls av det globalt erkända företaget. Det gäller både API-anslutningar och webbversionen. Vi använder TLS version 1.2.

Granskningar och betrodda leverantörer

För att kontinuerligt höja säkerhetsstandarden för våra tjänster utgör vi återkommande granskningar av portalen. Tester genomförs av oberoende organisationer som är specialiserade på internetsäkerhet. Alla säkerhetsrisker elimineras så snabbt som möjligt.

Tillgången till kritiska produktionstillgångar är begränsad till ett absolut minimum. Därför uppdaterar vi åtkomstdatabasen regelbunder för att återspegla de faktiska behoven hos vårt team och för att minimera risken för informationsläckage. Alla datorer är säkrade med ett antivirusprogram med automatiska uppdateringar.

På kundens begäran kan vi tillhandahålla en VPN-anslutning till SMSAPIs plattform.

Monitoring 24/7

Övervakningsteamet som ansvarar för felsökningen finns på SMSAPIs huvudkontor i Gliwice, Polen. Bland teamets kompetenser finns teknisk support 24/7 vid händelser och fel.

Infrastruktur

Den oavbrutna tjänsten skyddas av två redundanta servercentra: ATMAN och T-Mobile. De arbetar självständigt och finns på olika platser. Aktuell status och tillgänglighet av tjänster kan kontrolleras på den fristående övervarkningshemsidan.

Ändå finns all information inom den europeiska jurisdiktionen, på EEGs territorium. Vi använder avancerade lösningar för övervakning, hantering och underhåll av infrastruktur.

Icon showing SMSAPI servers

Verksamhetens stabilitet

SMSAPI grundades 2007. Sedan dess har vi utökat vårt team, vår kompetens och samtidigt investerat i den senaste infrastrukturen. Våra ansträngningar har erkänts lokalt och globalt flera gånger.

Att gå med i den största europeiska koncernen för mobilkommunikation - LINK Mobility Group - var vändpunkten i vår historia. SMSAPI har tillgång till en omfattande teknisk bas och specialisters support. Dessutom gjorde det möjligt för oss att utöka vår produktportfölj. Således kan vi tillhandahålla produkter och lösningar som inte är tillgängliga för våra lokala konkurrenter.

Ansvar och hållbar utveckling

SMSAPI är en partner för många marknadsföringsevent (UX Polen 2018, Infoshare, InternetBeta) och lokala välgörenhetsevenemang.

SMSAPIs anställda, liksom hela LINK Mobility Group, gör sitt bästa för att minska påverkan av våra handlingar på miljön. Avfall som genereras på vårt kontor hanteras efter lokala bestämmelser. Vi försöker också minska användningen av engångsprodukter.

För att minska koldioxidavtrycket kontrollerar vi alltid om möten kan hanteras online innan vi beslutar oss för att åka på affärsresa. När det är möjligt väljer vi kollektivtrafik. SMSAPI är ett cykelvänligt företag eftersom vi tillhandahåller cykelställ och duschrum.

Registrera dig gratis

Registrera dig på 30 sekunder

Skapa konto