SMS API

Utforska vårt SMS API, se kodexempel och programmera SMS-tjänsten i valfritt system eller program.

Exempel på SMS API-kod

PHP
C#
Bash
Python
JavaScript
Java
GO
Enskilda utskick
Massutskick
<?php

declare(strict_types=1);

require_once 'vendor/autoload.php';

use Smsapi\Client\Feature\Sms\Bag\SendSmsBag;
use Smsapi\Client\Feature\Sms\Data\Sms;
use Smsapi\Client\Curl\SmsapiHttpClient;

/** @var Sms $sms */
$sms = (new SmsapiHttpClient())
    ->smsapiPlService('%SMSAPI_ACCESS_TOKEN%')
    ->smsFeature()
    ->sendSms(SendSmsBag::withMessage('48500000000', 'SMSAPI says hi!'));

var_dump($sms);
PHP logotype

SMS API Library in PHP

PHP-biblioteket hjälper dig att skicka SMS, hantera kontaktdatabasen och andra funktioner hos SMSAPI.

Om SMSAPI

Det här är SMSAPI! Som företagsnamnet antyder är vår dagliga verksamhet att skicka SMS över API i Sverige och runt om i världen. Utforska vår dokumentation, vårt API-bibliotek på olika programmeringsspråk och registrera ett kostnadsfritt konto för att komma igång.

Skicka ditt första SMS via API med tre steg

  1. Skapa ett kostnadsfritt konto på 2 minuter
  2. Konfigurera API-åtkomsten i kundportalen
  3. Testa SMSAPI redan idag