SMS-autentisering - tvåfaktorsautentisering via SMS

Välj SMS för säkert och enkelt godkännande

Alla företag har krav på sig att skydda användarnas personuppgifter. Flerfaktorsautentisering (MFA) ger ett starkt skydd och begränsar möjligheterna att hacka ett konto. Tjänsten SMS-autentisering är en säker och effektiv metod för autentisering av användarna när de loggar in.

Hur funkar SMS-autentisering?

Åtkomst till kontot godkänns med hjälp av en säkerhetskod som skickas med SMS. Koden ska sedan skrivas in på nytt på rätt ställe på hemsidan. Detta är en av de enklaste metoderna att se till att den person som loggar in på ett konto verkligen är den han/hon utger sig för att vara. Genom att identiteten bekräftas via SMS begränsas möjligheten för en person som kanske känner till användarnamn och lösenord att hacka kontot. Utan att ha tillgång till användarens telefon är det inte möjligt att logga in.

SMS-autentisering är en smidig tjänst för tvåfaktorautentisering. Det enda du behöver göra är att skicka en förfrågan till oss om att kontrollera numret och sedan sköter vi resten – det vill säga skickar ett SMS med säkerhetskoden till användarens telefonnummer. När användarena skrivit in koden i er applikation kontrolleras giltigheten automatiskt.

Example of the Rich Media message

Tvåfaktorsautentisering via SMS

Tvåfaktorsautentisering används för att bekräfta identiteter genom SMS-koder. Funktionen används ofta av digitala plattformar och system, t.ex. digitala banksystem. SMS-koderna fungerar som ett extra säkerhetssteg där en användare måste verifiera sig med en kod levereras via en annan kommunikationskanal än den som använts för kommunikation med tjänsteleverantören, i detta fall skickas ett meddelande via GSM-nätet.

Varför är tvåfaktorsautentisering via SMS effektivt?

Genom att kombinera två metoder av autentisering, det vill säga användarnamn/lösenord och verifieringskod minskar du risken för att obehöriga får tillgång till känsliga personuppgifter.

Också värt att nämna är att det finns en tredje metod, autentisering via biometriska data, som kan tillämpas i mer komplexa säkerhetsfunktioner. Autentisering kan då ske genom till exempel röstigenkänning. Fördelen med flerfaktorsautentisering är att du förhindrar obehöriga att komma åt känsliga data även i de fall de fått tillgång till ditt lösenord. Med flerfaktorsautentisering blir åtkomsten omöjlig eftersom systemet kräver ytterligare information som levereras till dig via SMS.

Hos Google, Twitter och Apple är tvåfaktorsautentisering en standardprocedur. När en kontoägare loggar in på en ny enhet för första gången kräver systemet att användaren verifierar sig med den SMS-kod som skickats till det angivna telefonnumret.

Varför tvåfaktorsautentisering via SMS?

Svaret är enkelt - vi har alltid telefonen nära till hands och leveranshastigheten för SMS är hög - 97% av SMSAPIs meddelanden levereras på mindre än 10 sekunder. Även vid förlust eller stöld av telefonen är det svårt för obehöriga att ta sig in då de saknar inloggningsuppgifter.

Användaren är även säkrad i en omvänd situation. Om en obehörig får tillgång till ett lösenord kommer denne inte lyckas ta sig igenom nästa verifieringssteg. Genom att ta emot ett SMS kan vi upptäcka och förhindra försök från tredje part att logga in.

Dokumentation

Funktioner:

SMS-autentisering - tvåfaktorsautentisering via SMS

Välj SMS för säkert och enkelt godkännande

Alla företag har krav på sig att skydda användarnas personuppgifter. Flerfaktorsautentisering (MFA) ger ett starkt skydd och begränsar möjligheterna att hacka ett konto. Tjänsten SMS-autentisering är en säker och effektiv metod för autentisering av användarna när de loggar in.

Hur funkar SMS-autentisering?

Åtkomst till kontot godkänns med hjälp av en säkerhetskod som skickas med SMS. Koden ska sedan skrivas in på nytt på rätt ställe på hemsidan. Detta är en av de enklaste metoderna att se till att den person som loggar in på ett konto verkligen är den han/hon utger sig för att vara. Genom att identiteten bekräftas via SMS begränsas möjligheten för en person som kanske känner till användarnamn och lösenord att hacka kontot. Utan att ha tillgång till användarens telefon är det inte möjligt att logga in.

SMS-autentisering är en smidig tjänst för tvåfaktorautentisering. Det enda du behöver göra är att skicka en förfrågan till oss om att kontrollera numret och sedan sköter vi resten – det vill säga skickar ett SMS med säkerhetskoden till användarens telefonnummer. När användarena skrivit in koden i er applikation kontrolleras giltigheten automatiskt.

Example of the Rich Media message

Tvåfaktorsautentisering via SMS

Tvåfaktorsautentisering används för att bekräfta identiteter genom SMS-koder. Funktionen används ofta av digitala plattformar och system, t.ex. digitala banksystem. SMS-koderna fungerar som ett extra säkerhetssteg där en användare måste verifiera sig med en kod levereras via en annan kommunikationskanal än den som använts för kommunikation med tjänsteleverantören, i detta fall skickas ett meddelande via GSM-nätet.

Varför är tvåfaktorsautentisering via SMS effektivt?

Genom att kombinera två metoder av autentisering, det vill säga användarnamn/lösenord och verifieringskod minskar du risken för att obehöriga får tillgång till känsliga personuppgifter.

Också värt att nämna är att det finns en tredje metod, autentisering via biometriska data, som kan tillämpas i mer komplexa säkerhetsfunktioner. Autentisering kan då ske genom till exempel röstigenkänning. Fördelen med flerfaktorsautentisering är att du förhindrar obehöriga att komma åt känsliga data även i de fall de fått tillgång till ditt lösenord. Med flerfaktorsautentisering blir åtkomsten omöjlig eftersom systemet kräver ytterligare information som levereras till dig via SMS.

Hos Google, Twitter och Apple är tvåfaktorsautentisering en standardprocedur. När en kontoägare loggar in på en ny enhet för första gången kräver systemet att användaren verifierar sig med den SMS-kod som skickats till det angivna telefonnumret.

Varför tvåfaktorsautentisering via SMS?

Svaret är enkelt - vi har alltid telefonen nära till hands och leveranshastigheten för SMS är hög - 97% av SMSAPIs meddelanden levereras på mindre än 10 sekunder. Även vid förlust eller stöld av telefonen är det svårt för obehöriga att ta sig in då de saknar inloggningsuppgifter.

Användaren är även säkrad i en omvänd situation. Om en obehörig får tillgång till ett lösenord kommer denne inte lyckas ta sig igenom nästa verifieringssteg. Genom att ta emot ett SMS kan vi upptäcka och förhindra försök från tredje part att logga in.

Dokumentation