Innehållsförteckning

Med SMS-kommunikation kan du göra så mycket mer än att skicka kampanjer, erbjudanden och marknadsföring. I den här bloggartikeln kommer vi ge dig tips på hur du kan använda dig av automatiska transaktionsmeddelanden för att hålla kontakten med dina kunder i varje steg av kundresan. Transaktions-SMS är framförallt vanligt inom e-handel och kundservice, men det finns också andra branscher som kan dra nytta av detta. 

Vad är transaktions-SMS?  

Transaktions-SMS är ett automatiskt meddelande som ett företag eller en organisation skickar till sina kunder eller användare för att leverera viktig information om deras personliga användning av företagets tjänster eller produkter. De utlöses vanligtvis av en kunds agerande och förmedlar personliga detaljer om en transaktion eller aktivitet som skett mellan ett företag och en kund. Transaktions-SMS kan vara allt från verifieringsmeddelanden, påminnelser till orderbekräftelser och statusuppdateringar. 

SMS – ett oslagbart verktyg för din verksamhet 

Transaktions-SMS är av stort värde för dina kunder då de kan förbättra och förenkla köpprocessen och hela kundupplevelsen. Enligt studier kommer 69% av all internettrafik i Norden från mobila enheter, och mer än hälften av alla onlineköp sker via mobiltelefoner. Genom att använda transaktions-SMS i samband med köp och andra onlineaktiviteter kan du göra det enkelt och ge kunderna en enhetlig kundupplevelse direkt i telefonen. 

Med uppdateringar och information i realtid kan du enkelt och effektivt hålla kontakten med dina kunder under hela kundresan. Vi kommer här nedan gå igenom fyra sätt du kan använda automatiserade SMS-meddelanden i din kundkommunikation.  

1. Tvåfaktorautentisering med SMS 

Ett av de vanligaste användningsområdena för automatiserad SMS-kommunikation är tvåfaktorautentisering, vilket kan användas för att öka säkerheten för dina kunder. Tvåfaktorsautentisering innebär att en användare måste använda två olika enheter (eller metoder) för att bekräfta en inloggning, transaktion eller annan känslig data via en pinkod som skickas via SMS. Den här typen av meddelande används ofta inom bank-, finans-, offentlig- och hälsosektorn. SMS är både säkra och når dina mottagare på en gång, vilket gör kanalen utmärkt för just den här typen av funktion.  

Om du har problem med inaktiva eller fejk-konton bör du överväga att implementera verifiering via SMS. Det innebär ett extra säkerhetssteg som kommer att förhindra spam och fejk-konton då användare måste verifiera sitt telefonnummer. Dessutom kommer ditt företag och dess tjänster uppfattas som pålitliga. 

2. Automatiska SMS-bekräftelser och uppdateringar 

Automatiska SMS-bekräftelser används av många företag som bedriver någon typ av onlineverksamhet. Det är inte konstigt att automatiserade SMS-meddelanden anses vara en av de mest kritiska aspekterna av kundservice – de gör det möjligt för dig att hålla dina kunder informerade under hela köpprocessen. Med SMS kan du helt enkelt följa upp varje aktivitet och steg i kundresan så att dina kunder alltid är uppdaterade.  

Med SMS kan du informera dina kunder med orderbekräftelse, leveransuppdateringar, beräknad leveranstid, upphämtningsbekräftelse, etc. Kom också ihåg att SMS är ett utmärkt tillfälle för relationsbyggande, det vill säga välj rätt ton, tid och komponera ditt meddelande med eftertanke. Du kan även använda dig av tvåvägskommunikation för att för följa upp ett köp och be om feedback eller kontrollera kundnöjdheten efter genomförd leverans! 

3. Tidsutlösta SMS-påminnelser 

Missade möten eller uteblivna besök innebär missade möjligheter till försäljning och en kostnad för dig. Genom att implementera automatisk SMS-kommunikation som triggas av tidsbestämda faktorer kan du se till att dina kunder inte missar sina besök.   

Du kan också använda den här typen av SMS-utskick för att påminna dina kunder om artiklar som de köper vid återkommande tillfällen. För att effektivisera och göra din kommunikation mer personlig är ett tips att analysera om du kan hitta mönster i dina kunders köpbeteenden. Återkommande beställningar som kontorsmaterial, tandläkarbesök eller däckbyte är utmärkta tillfällen för att skicka en SMS-påminnelse. 

4.Tidskritisk information via SMS 

SMS är det bästa sättet att hålla dina kunder uppdaterade, speciellt om det handlar om tidskritiskt och viktig information. Visste du att SMS har en öppningsgrad på 98%? E-postmeddelanden försvinner lätt i mängden och eftersom endast 22% av e-postmeddelandena öppnas händer det ofta att mottagarna inte hinner ta del av informationen i tid.  

Med hjälp av SMS-aviseringar kan du leverera viktig information i rätt tid. Genom att informera dina kunder om förändringar i avgångstider, leveranstider, störningsinformation eller andra viktiga uppdateringar kommer du förbättra deras upplevelse och uppfattningen av ditt företag. 

Hur skickar jag automatiska SMS? 

För att sätta upp automatiserad SMS-kommunikation i ditt företag behöver du integrera ditt företags befintliga system (t.ex. e-handel eller CRM-system) med vår SMS-tjänst. Du kan antingen använda en färdig integration eller integrera med vårt öppna API

En integration möjliggör att två eller fler system kan kommunicera med varandra. Ett API är kärnan i varje integration och även om det kan låta förvirrande, är de flesta integrationer lätta att implementera. Kolla gärna in vår guide som beskriver hur du kommer igång. Vid eventuella problem, tveka inte att kontakta vår kundsupport

Besök avsnittet integrationer för att se hela listan över tillgängliga integrationer. Om du inte hittar det system du letar efter kan du alltid använda Zapier. Det är en enkel metod för att koppla ihop system och automatisera arbetsflöden.