Automatiska SMS-utskick

Innehållsförteckning

Ett pling i mobilen som påminner om tandläkartiden eller besök hos frisören kommande dag har nog räddat många av oss från att missa händelser som går utanför vår vardagsrutin. Automatiska SMS är ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att underlätta för sina kunder med bekräftelser, påminnelser och ökad säkerhet genom tvåstegsverifikationer.  

Mobilen är den överlägset mest använda digitala enheten oavsett åldersgrupp. Vi gör dessutom fler och fler ärenden på mobilen som till exempel boka in läkarbesök, bilbesiktning och hotellövernattning. Det kan tyckas självklart att alla företag och tjänster återkopplar direkt till mobilen med SMS i stället för att förlita sig på e-post gällande viktiga meddelanden. SMS har en öppningsgrad på 98 procent, jämförbart med e-post som endast öppnas av 20 procent, vilket visar att om du vill vara säker på att dina kunder nås av informationen är SMS en lämpligare kanal. 

Bekräftelse och påminnelse via SMS  

Om du tänker efter så bokar du säkert in flera besök eller händelser digitalt varje månad. Att hålla alla dem i huvudet eller komma ihåg att notera dem i kalendern är inte en självklarhet. En bekräftelse på bokningen följt av en påminnelse är en service till dina kunder som både förbättrar kundupplevelsen och minskar uteblivna besök och leveranser.  

Med en relativ låg öppningsgrad på e-post, för att inte nämna skräpfilter och andra sorteringar av e-post som minskar chansen att informationen når fram, förblir många viktiga säkerhetsvarningar, aviseringar, påminnelser och bekräftelser olästa när de endast skickas via e-post. 

Missade besök ett stort problem  

Missade besök är inte bara ett problem för den enskilda personen utan innebär förlorad inkomst för företag. Inom vården har man identifierat detta som ett allvarligt problem som äventyrar vårdgarantin. Västra Götaland brottas årligen med cirka 16 000 bokade läkarbesök där vårdtagaren inte dyker upp. Vilket resulterat i en kostnad om drygt en halv miljon kronor för den redan hårt belastade vårdbudgeten men också en belastning som äventyrar vårdgarantin.

För att få bukt med problemet har flera vårdinrättningar valt att införa bekräftelse och påminnelser via SMS vilket gett god effekt. Gynekologiavdelningen i Kungälv har lyckats minska sina uteblivna besök med 35 procent under ett år tack vare SMS-kommunikation och genom att låta patienterna själva boka in besökstiden. Det här problemet är tyvärr inte unikt för vården, utan känns igen för många branscher som kräver tidsbokning.

SMS-tjänster via API:

  • Aviseringar 
  • Påminnelser 
  • Tvåstegsverifiering 
  • Avregistrering

Ökad säkerhet med tvåstegsverifiering 

Ett enkelt sätt att öka säkerheten för dina användare är att skydda konton och känsliga data med SMS-autentisering. Vid inloggning får användaren ange sitt mobilnummer som kontrolleras automatiskt och användaren får en SMS-kod som anges för verifiering. På så sätt minskas risken för att olovliga inloggningar och hackningsförsök.  

Gör det enkelt för dina kunder – API gör det enkelt för dig 

Om det är bra för din kund är det även bra för din verksamhet. En enkel påminnelse kan minska missade besök, en SMS-kod för att förhindra dataintrång och en notis om att ett efterlängtat paket kan hämtas ut direkt till din kunds mobil. Fördelarna med automatiska SMS är många. Men hur svårt är det då att införa det i de system din verksamhet använder? Inte alls faktiskt. SMSAPI har öppna API:er som integreras med plugin. Ett flertal plattformar som WordPress, Google och Zapier är redan integrerade och redo att användas. Med tydliga steg för steg-guider kan du implementera olika tjänster direkt på din hemsida oavsett vilka applikationer och system du använder. Du kan även utforska vårt bibliotek som ger dig tillgång till flera populära programmerarspråk vilka går att ladda ner från GitHub. Du kan också ansluta direkt med ett API, utan något bibliotek. Processen beskrivs grundligt med några exempel i vår API dokumentation
 
Läs mer om vilka SMS-notifieringar som är möjliga här och hur SMS-verifiering kan öka säkerheten på din hemsida här.