Kort länk i ett SMS

Genom att förkorta länken i ditt SMS ökar du chansen för konvertering och kan enklare mäta effekten av dina SMS-kampanjer efteråt. Lär dig mer om hur vår lösning för korta länkar fungerar.

Nästa steg är att förkorta länkar med ditt företags domän. Detta är en professionell lösning för företag som bryr sig om ett enhetligt varumärke och säker kommunikation med kunder.

SMS med en förkortad länk i din egen domän

Två sätt att förkorta länkar

Korta länkar med cutli.se

Cutli.se URL-förkortaren är integrerad med vårt system för massutskick. Länken kan leda till en hemsida eller annat innehåll, såsom en fil, video, inspelning, dokument, karta, formulär, osv. Slutet på den korta länken genereras automatiskt eller så kan du själv namnge den innan utskick.

Lösning för korta

Skillnaden mellan våra två lösningar

Fördelar

Kort länk via cutli.se

Länk med din egen domän

Fördelar

Enkel att komma ihåg

Mer utrymme i SMS-meddelandet

Förbättrad analys (UTM)

Stark association med varumärket

Konsekvent marknadsföring och varumärkeskännedom

Implementation

Konfiguration i vår kundportal

Hantering av korta URLer

Statistik och rapporter

Teknisk support

Kontroll av åtkomst

Testa gratis
Kontakta oss

SMS-kampanjer med länkar är otroligt värdefulla

Värdefulla insikter från länkar

Mät resultatet och effekten av dina SMS-kampanjer baseras på storleken av utskicket jämfört med uppnått mål. Exempelvis kan ett sådant mål vara antalet användna kuponger, ringda samtal eller klick på en länk i SMS-meddelandet.

Konverteringsgraden är tillräcklig för att avgöra kampanjens effektivtet, men ger ingen djupare insikt om kundernas beteende. Cutli-förkortaren ger desto mer information tillbaka till dig.

Detaljerada insikter från webbanalys

Ännu djupare insikter kan du få med ett webbanalysverktyg, exempelvis Google Analytics. Med ett sådant verktyg kan du se hur kunderna klickat sig vidare och vilket innehåll som fångade deras uppmärksamhet. För att kunna tracka dina besökare från en SMS-kampanj är det viktigt att inkludera UTM-parametrar (Urchin Tracking Module).

En länk med UTM-parametrar är vanligtvis lång, och därför rekommenderar vi att du förkortar länken i vår plattform innan utskick. På så sätt får du ta del av alla värdefulla data efter kampanjen och ökar chansen för många klick och goda resultat med en kort länk (som inte tar upp för många tecken).

Hur mäter man effektiviteten i en SMS-kampenj?

En länk med UTM-parametrar låter dig spåra anonyma sessioner för användare som klickat på länken i ditt SMS- Detta är en exakt, enkel och gratis metod för att mäta kampanjens resultat.

Se vår videoguide om hur du på bästa sätt mäter effekten av dina kampanjer med korta länkar. Du kan själv generera UTM-parametrar med det kostnadsfria verktyget Google Campaign URL Builder.

Hur förkortar man en länk i SMS-meddelandet?

Cutli-lösningen är gratis och tillgänglig för alla SMSAPIs kunder. Kontakta oss för att skapa korta URLer med ditt domännamn.

Kontakt