Personalisera

Om företagets databas innehåller telefonnummer och andra uppgifter (till exempel andranamn, ålder, bostadsort osv.) kan dessa uppgifter användas för att personalisera dina SMS-meddelanden.

Personaliserat innehåll har alltid varit en viktig del i marknadsföring och gör att man kan rikta sig direkt till individens intressen, nå ut till rätt målgrupp och även öka engagemanget och konverteringsgraden.

Kom ihåg att använda rätt parametrar när du ska skapa personaliserade SMS. Parametrarna används för att hämta uppgifter från databasen och lägga till dem till meddelandet automatiskt.

Fler fördelar

Om namnen i databasen inte börjar med stor bokstav går det lätt att ordna med funktionen [%first_name:capital%]. Systemet ser till att alla namn har en giltig inmatning. Till exempel ersätts namnet ”michael” alltid automatiskt med ”Michael”. Det finns fler alternativ som förklaras i panelen.

SMSAPI SMS Gateway on mobile devices

Funktioner:

Personalisera

Om företagets databas innehåller telefonnummer och andra uppgifter (till exempel andranamn, ålder, bostadsort osv.) kan dessa uppgifter användas för att personalisera dina SMS-meddelanden.

Personaliserat innehåll har alltid varit en viktig del i marknadsföring och gör att man kan rikta sig direkt till individens intressen, nå ut till rätt målgrupp och även öka engagemanget och konverteringsgraden.

Kom ihåg att använda rätt parametrar när du ska skapa personaliserade SMS. Parametrarna används för att hämta uppgifter från databasen och lägga till dem till meddelandet automatiskt.

Fler fördelar

Om namnen i databasen inte börjar med stor bokstav går det lätt att ordna med funktionen [%first_name:capital%]. Systemet ser till att alla namn har en giltig inmatning. Till exempel ersätts namnet ”michael” alltid automatiskt med ”Michael”. Det finns fler alternativ som förklaras i panelen.

SMSAPI SMS Gateway on mobile devices