Multimedia-SMS

Det går att lägga till ytterligare media till SMS:et, till exempel bilder, videoklipp och pdf-er, allt hanteras från SMSAPI.

Multimediakampanjer ger flera olika möjligheter att använda den insamlade informationen eller annonser.

Funktionen multimedia bygger på vår kortlänkstjänst cut.li som är tillgänglig tillsammans med SMS-meddelandet. Länken kopplar ihop användaren med bifogad media (filen ligger på vår server). Länken kan visas i enhetlig form (till exempel cut.li/butik) eller genereras individuellt för respektive användare (till exempel cut.li/xyz).

Genom att skicka ett SMS-meddelande med en unik cut.li-länk kan man mäta hur effektiv SMS-kampanjen är. Rapporter från multimedia-SMS innehåller följande information:

  • exakt när länken klickades på (tid och datum),

  • mottagarens enhet och operativsystem,

  • vilken webbläsare mottagaren använde för att läsa meddelandet

Example of the Rich Media message

Funktioner:

Multimedia-SMS

Det går att lägga till ytterligare media till SMS:et, till exempel bilder, videoklipp och pdf-er, allt hanteras från SMSAPI.

Multimediakampanjer ger flera olika möjligheter att använda den insamlade informationen eller annonser.

Funktionen multimedia bygger på vår kortlänkstjänst cut.li som är tillgänglig tillsammans med SMS-meddelandet. Länken kopplar ihop användaren med bifogad media (filen ligger på vår server). Länken kan visas i enhetlig form (till exempel cut.li/butik) eller genereras individuellt för respektive användare (till exempel cut.li/xyz).

Genom att skicka ett SMS-meddelande med en unik cut.li-länk kan man mäta hur effektiv SMS-kampanjen är. Rapporter från multimedia-SMS innehåller följande information:

  • exakt när länken klickades på (tid och datum),

  • mottagarens enhet och operativsystem,

  • vilken webbläsare mottagaren använde för att läsa meddelandet

Example of the Rich Media message