Undersökningar och omröstningar

Att samla in åsikter via SMS-undersökningar och SMS-omröstningar är snabbt och enkelt och kan användas i många olika sammanhang. Det enda som behövs är verktyget Långnummer.

Lär känna era kunder väl! Få insikter i hur kunderna svarar i kundpanelen och få omedelbar feedback och värdefulla åsikter via SMS-enkäter.

Hur använder man prefix?

Om man vill använda ett mottagarnummer för två eller fler omröstningar/enkäter kan man använda ett prefix för att ange vilken omröstning eller enkät som svaren ska kopplas till. Prefixet måste läggas till i början av alla svar och alla möjliga svar ska definieras korrekt. Exempel: om prefixet är ”M1” och svaret ”JA” kommer systemet att acceptera meddelanden med följande innehåll: ”M1.JA” eller ”M1 JA”. Det går att lägga till ett obegränsat antal svar och alla odefinierade svar kommer att markeras som ”övrigt”.

Hur ser rapporten ut?

När en omröstning genomförts i SMSAPI.com-panelen kan du ladda ner en detaljerad rapport med exakt antal svar och procentangivelse (till exempel Svar JA – 75%, Svar NEJ – 25%).

Med funktionen för enkäter och omröstningar kan kunden inkluderas i arbetet med varumärkesutvecklingen. På så sätt kan du göra ditt företag mer kundorienterat och ge kundernas åsikter mer utrymme. Resultatet ser du i rapporten.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI

Funktioner:

Undersökningar och omröstningar

Att samla in åsikter via SMS-undersökningar och SMS-omröstningar är snabbt och enkelt och kan användas i många olika sammanhang. Det enda som behövs är verktyget Långnummer.

Lär känna era kunder väl! Få insikter i hur kunderna svarar i kundpanelen och få omedelbar feedback och värdefulla åsikter via SMS-enkäter.

Hur använder man prefix?

Om man vill använda ett mottagarnummer för två eller fler omröstningar/enkäter kan man använda ett prefix för att ange vilken omröstning eller enkät som svaren ska kopplas till. Prefixet måste läggas till i början av alla svar och alla möjliga svar ska definieras korrekt. Exempel: om prefixet är ”M1” och svaret ”JA” kommer systemet att acceptera meddelanden med följande innehåll: ”M1.JA” eller ”M1 JA”. Det går att lägga till ett obegränsat antal svar och alla odefinierade svar kommer att markeras som ”övrigt”.

Hur ser rapporten ut?

När en omröstning genomförts i SMSAPI.com-panelen kan du ladda ner en detaljerad rapport med exakt antal svar och procentangivelse (till exempel Svar JA – 75%, Svar NEJ – 25%).

Med funktionen för enkäter och omröstningar kan kunden inkluderas i arbetet med varumärkesutvecklingen. På så sätt kan du göra ditt företag mer kundorienterat och ge kundernas åsikter mer utrymme. Resultatet ser du i rapporten.

Stand with surveys and voting feature at SMSAPI