Övriga funktioner

Tidsinställda SMS

Med den här funktionen kan meddelanden med samma innehåll skickas till fördefinierade mottagare i ett förvalt tidsintervall. Det är en perfekt lösning för intern kommunikation – det går till exempel att skicka påminnelser om viktiga evemang.

Långa meddelanden

Det är ingen fara om storleken på meddelandet överskrider 160 tecken.

Dagens mobiltelefoner tar emot längre SMS som delats upp i flera olika delar. Vår plattform har förberetts för att skicka meddelanden med upp till 918 tecken (SMS i 6 delar). Funktionen kan till exempel användas för att skicka mer detaljerad information eller för att infoga specialtecken i UTF-8-kodning (med den här lösningen kan antalet tecken minskas från 160 till 70 per meddelande).

Statistikrapporter

Att förbereda och genomföra en SMS-kampanj är en bra början. Därefter behöver du siffror på hur lyckad kampanjen blev. Med våra rapporter får du alla värden samlade på en sida.

För statistikändamål kan du enkelt generera en rapport efter varje kampanj. Rapporten innehåller all nödvändig information:

  • statistik om SMS-utskick,
  • detaljerad information om genomförda kampanjer.

Genom att använda funktionen korta länkar kan du mäta antalet klick per timme och få information om vilken sorts enhet som använts, operativsystem och typ av webbläsare som mottagarna använt för att visa länken. Ta reda på mer om hur man infogar kortlänkar här.

SMS-mallar

Att förbereda och spara text som upprepas kan spara mängder med tid. Fördefiniera innehållet i kundpanelen, så kan du sedan använda det när som helst.

Funktioner:

Övriga funktioner

Tidsinställda SMS

Med den här funktionen kan meddelanden med samma innehåll skickas till fördefinierade mottagare i ett förvalt tidsintervall. Det är en perfekt lösning för intern kommunikation – det går till exempel att skicka påminnelser om viktiga evemang.

Långa meddelanden

Det är ingen fara om storleken på meddelandet överskrider 160 tecken.

Dagens mobiltelefoner tar emot längre SMS som delats upp i flera olika delar. Vår plattform har förberetts för att skicka meddelanden med upp till 918 tecken (SMS i 6 delar). Funktionen kan till exempel användas för att skicka mer detaljerad information eller för att infoga specialtecken i UTF-8-kodning (med den här lösningen kan antalet tecken minskas från 160 till 70 per meddelande).

Statistikrapporter

Att förbereda och genomföra en SMS-kampanj är en bra början. Därefter behöver du siffror på hur lyckad kampanjen blev. Med våra rapporter får du alla värden samlade på en sida.

För statistikändamål kan du enkelt generera en rapport efter varje kampanj. Rapporten innehåller all nödvändig information:

  • statistik om SMS-utskick,
  • detaljerad information om genomförda kampanjer.

Genom att använda funktionen korta länkar kan du mäta antalet klick per timme och få information om vilken sorts enhet som använts, operativsystem och typ av webbläsare som mottagarna använt för att visa länken. Ta reda på mer om hur man infogar kortlänkar här.

SMS-mallar

Att förbereda och spara text som upprepas kan spara mängder med tid. Fördefiniera innehållet i kundpanelen, så kan du sedan använda det när som helst.