Samla in kunddata med vår smarta widget

Vill ni bygga upp en effektiv kundbas som kräver lite jobb? Den här widgeten är lätt att installera och lösningen på alla era behov! Genom att använda widgeten kan ni bygga upp en värdefull databas eller utöka den ni redan har.

Widgeten för att samlain kunddata kan enkelt installeras på er hemsida. I kundpanelen definierar du helt enkelt vilken användardata som ska samlas in, sedan förbereder systemet ett skript som du kopierar och klistrar in i hemsidans källkod.

Be prenumeranterna att ange sitt för- och efternamn, sin hemort, ålder, födelsedatum och/eller kön. Alla sparade nummer verifieras automatiskt med en personlig kod som skickas via SMS och läggs till i en mottagargrupp som administreras från kundpanelen.

Hur fungerar det?

Föreställ dig att du har en webbutik som säljer skor. Genom att lägga till denna widget på hemsidan kan du samla in telefonnummer från besökarna, som i utbyte mot sitt telefonnummer får en rabattkod för den senaste skokollektionen.

Funktioner:

Samla in kunddata med vår smarta widget

Vill ni bygga upp en effektiv kundbas som kräver lite jobb? Den här widgeten är lätt att installera och lösningen på alla era behov! Genom att använda widgeten kan ni bygga upp en värdefull databas eller utöka den ni redan har.

Widgeten för att samlain kunddata kan enkelt installeras på er hemsida. I kundpanelen definierar du helt enkelt vilken användardata som ska samlas in, sedan förbereder systemet ett skript som du kopierar och klistrar in i hemsidans källkod.

Be prenumeranterna att ange sitt för- och efternamn, sin hemort, ålder, födelsedatum och/eller kön. Alla sparade nummer verifieras automatiskt med en personlig kod som skickas via SMS och läggs till i en mottagargrupp som administreras från kundpanelen.

Hur fungerar det?

Föreställ dig att du har en webbutik som säljer skor. Genom att lägga till denna widget på hemsidan kan du samla in telefonnummer från besökarna, som i utbyte mot sitt telefonnummer får en rabattkod för den senaste skokollektionen.