Segmentering

Kontakterna i databasen kan enkelt delas upp i ytterligare grupper, till exempel efter förnamn, ålder, kön, e-postadress och bostadsort.

Segmentering av databasen gör att det är möjligt att skicka meddelanden till en specifik grupp utifrån deras behov. Det sparar även tid och optimerar kostnaderna.

Det går att importera kontakter genom att ladda upp en formaterad CSV-fil.

CSV-filen ska ha följande format:

  • "Name";"Surname";"Number";"Info";"Sex";"Date of birth";"City";"Email"
  • "John";"Kowalski";"48600500500";"Information";"Male";"14-07-1974";"London";"abc**@example.com"
  • "Annabelle";"Bush";"48600600500";"Information";"Female";"13-03-1976";"New York";"abc**@example.net"

Segmenteringen beror på hur mycket data du har i filen vid importeringen.

Funktioner:

Segmentering

Kontakterna i databasen kan enkelt delas upp i ytterligare grupper, till exempel efter förnamn, ålder, kön, e-postadress och bostadsort.

Segmentering av databasen gör att det är möjligt att skicka meddelanden till en specifik grupp utifrån deras behov. Det sparar även tid och optimerar kostnaderna.

Det går att importera kontakter genom att ladda upp en formaterad CSV-fil.

CSV-filen ska ha följande format:

  • "Name";"Surname";"Number";"Info";"Sex";"Date of birth";"City";"Email"
  • "John";"Kowalski";"48600500500";"Information";"Male";"14-07-1974";"London";"abc**@example.com"
  • "Annabelle";"Bush";"48600600500";"Information";"Female";"13-03-1976";"New York";"abc**@example.net"

Segmenteringen beror på hur mycket data du har i filen vid importeringen.