SMSAPI - skapa SMS-utskick och kampanjer från fil

Innehållsförteckning

Välkommen till nästa del av SMSAPIs guide. I den här delen kommer vi visa dig hur enkelt det är att skicka SMS-kampanjer direkt från filer.

SMS-kampanj från fil

  • Importera en fil
  • Telefonnummer och innehåll från fil

Titta på videon för att se hur du skickar SMS från en fil:

Importera en fil

Processen startar i SMSAPIs ”SMS-Utskick”. Under fliken ”Utskick till fil” kan du skicka massutskick till din kontaktdatabas genom att importera CSV-, XLS-, XLSX och ODS-filer. Det är bra att komma ihåg att ett utskick kan innehålla max 800 000 rader.

Utskick till fil och ett exempel på en CSV-fil

För att säkerställa att ni importerar data korrekt rekommenderar vi att du laddar ner ett exempel på CSV-fil och använder den som mall.

För att importera er data korrekt krävs endast att ladda upp filen med telefonnummer och prefix i en kolumn. För att starta utskicket av kampanjen, välj ett avsändarnamn och ange det interna bulknamnet. Lägg sedan till filen och skapa innehållet i meddelandet. Du kan även lägga till emoticon (smileys), länkar till webbsida, fil eller media och opt-out länk (OBS – för att skicka marknadsföring via SMS inom Sverige måste ni fått godkännande av mottagaren att skicka sådana erbjudan och ge dem chansen att avregistrera sig via ex en opt-out länk). När texten är klar klickar du på ”Fortsätt till sammanfattningen” och kontrollerar att inställningarna är korrekta. Det är också möjligt att skicka ett testmeddelande och spara kampanjen som ett utkast.

Utskick och innehåll från fil

Under fliken ”Utskick och innehåll från fil” kan du skicka personliga meddelanden med olika anpassade fält. Meddelandets innehåll och mottagarnummer anges i filen du importerar i SMSAPIs portal. En kampanj/utskick kan innehålla max 400 000 rader.

Utskick och innehåll från fil och ett exempel på CSV-fil

För att säkerställa att all data importeras korrekt rekommenderar vi att du laddar ner ett exempel på CSV-fil innan och använder den som mall.

I den importerade filen ska den första kolumnen alltid innehålla telefonnummer/mottagarnummer, följt av innehållet. I det här fallet kan filen innehålla personliga meddelanden – individuella för varje nummer eller samma för alla nummer men med variabler. Det kan till exempel vara individuella rabattprocent, för- och efternamn eller något annat. Var och en av variablerna måste anges i den tredje och efterföljande kolumnen i CSV-filen du importerar. Antalet kolumner med variabler måste motsvara antalet parametrar i SMS-texten.

Att skicka kampanjen görs på samma sätt som vi beskrivit under ”Utskick till fil” – välj ett avsändarnamn, ange ett passande namn på utskicket, välj filen med rätt innehåll och aktivera kampanjen efter att ha kollat igenom inställningarna i menyn till höger.