SMS API funktioner

Innehållsförteckning

Har du kommit igång med din SMS-kommunikation och är redo att dra full nytt av vår plattform? I den här bloggartikeln kommer vi gå igenom viktiga definitioner och funktioner som du bör ha kolla på om du vill ta din kundkommunikation till nästa nivå! 

Vi tar bland annat upp vad ett API i är och när det kan komma tillhands, samt hur du personaliserar och segmenterar dina utskick med hjälp av din kontaktdatabas, så att du kan nå rätt person med rätt budskap. 

Kundportalen

SMSAPIs kundportal är den grundläggande metoden för att skicka SMS för företag. Skickar du SMS via kundportalen behöver du inga IT-kunskaper för att kunna dra full nytta av vår SMS-gateway och dess funktioner. Allt du behöver göra är att logga in i portalen från en webbläsare för att få tillgång till alla nödvändiga SMS-funktioner. 

Kundportal

Portalens intuitiva gränssnitt låter dig bland annat skicka och schemalägga SMS, hantera kontaktdatabaser och använda dig av förkortade länkar och lägga till filer i dina utskick. Du har även tillgång till funktioner som gör att du kan pesonalisera och segmentera din kundkommunikation. Du kan också kontrollera rapporter för att följa upp framgången i dina SMS-utskick. 

Kontaktdatabas

För att kunna skicka SMS till dina kunder behöver du först och främst en kontaktdatabas med telefonnummer och annan information som kan bidra till en bättre kundkommunikation. I kundportalen kan du ladda upp din databas i formaten .csv, .xls, .xlsx och .odt. Det går även bra att kopiera informationen från en textfil. 

Att ladda upp din kunddatabas direkt i kundportalen är fördelaktigt av flera anledningar, du kommer bland annat kunna nyttja fler funktioner i form av personalisering och segmentering. Om du ännu inte laddat upp din kontaktlista rekommenderar vi dig att göra det. I den här guiden går vi igenom steg för steg hur du går tillväga.

Samtycke för SMS-kommunikation! 

Kom ihåg att be dina mottagare om samtycke för SMS-kommunikation i förväg. Läs mer om hur du kan gå tillväga i den här artikeln! 

I vår kundportal erbjuder vi även en funktion för SMS-nyhetsbrev som gör det möjligt för dig att samla in kontaktuppgifter. Systemet kommer generera en kod som du enkelt kan klistra in på din webbplats. Formuläret hjälper dig att skaffa fler kontakter med automatisk synkronisering av kunddatabasen.  

Glöm heller inte bort att ge dina mottagare möjlighet att avregistrera sig från framtida SMS-kommunikation. Du kan enkelt implementera en opt-out-länk direkt i SMS-meddelandet i vår kundportal. Systemet kommer automatiskt plocka bort mottagarna från din kontaktlista när de klickar på länken. 

Personalisering och segmentering 

Att personalisera dina SMS-utskick kan bidra till ökad konverteringsgrad, försäljning samt förbättrad ROI. Genom att personalisera din kundkommunikation kommer du dessutom kunna förbättra dina kundrelationer samtidigt som du blir mer kostnadseffektiv i dina utskick. Det finns helt enkelt inga tvivel om att en personlig kommunikation kan boosta ditt företag på flera sätt. 

Personalisering kan ske på lite olika sätt, men målet är att maximera din SMS-kommunikations effektivitet genom att nå rätt kund med rätt budskap. Utifrån den information du har om dina kunder kan du segmentera din kunddatabas utifrån diverse faktorer t.ex. intressen, tidigare interaktioner och köp, ålder, bostadsort och mycket mer. Ju mer information du har, desto bättre. När du bygger din kunddatabas, se då till att be om all information som kan vara intressant för dig för att du ska kunna leverera pricksäkra och relevanta SMS-kampanjer. 

personalisering
Källa: https://startupbonsai.com/personalization-statistics/

I kundportalen kan du även enkelt plocka information om kundernas namn från din kunddatabas om du laddat upp den i portalen. Genom att använda dig av parametern “Förnamn” kommer systemet automatiskt koppla rätt namn till rätt telefonnummer så att du kan nämna dina kunder vid namn i dina SMS-utskick. Se också till att följa upp och analysera dina kampanjer så att du bättre kan anpassa dig utefter dina kunders förväntningar och behov. Mer tips om hur du kan göra detta hittar du här.     

Att möta mottagarens behov och förväntningar har blivit en standard för effektiv marknadsföring. Ett exempel skulle vara en situation där en kund lägger till en produkt på sin önskelista i din webbutik. Att då skicka ett SMS när artikeln är tillbaka till försäljning är ett effektivt sätt att informera kunden om detta. SMS är mer lättillgängligt i jämförelse med andra kanaler – hela 90% av alla SMS läses inom 3 minuter.  

Tvåvägskommunikation

Med hjälp av ett så kallat långnummer har du möjlighet att skapa dialog med dina kunder i realtid. Det innebär alltså att du kan skicka SMS till dina mottagare som dom har möjlighet att svara på. SMS har en svarsfrekvens på 45% vilket gör att den här funktionen fungerar utmärkt för bland annat kundundersökningar. Tvåvägskommunikation kan även nyttjas till kundtjänst, t.ex. i samband med leveranser där kunden kan ges möjlighet att ändra upphämtningstid eller plats. Du kontrollerar och svarar på de inkommande SMS:en direkt i kundportalen.

Långnummer

Om du vill sätta upp ett långnummer och skapa dialog med dina kunder, hör av dig till vår kundtjänst för offert och uppsättning! Att skicka SMS från ett långnummer kostar lika mycket som att skicka ett vanligt SMS, och du betalar inte för de inkommande SMS:en.

SMS via API 

API är den engelska akronymen för Application Programming Interface. Ett API innehåller en uppsättning regler vilka möjliggör att olika program eller system kan kommunicera med varandra. Enkelt uttryckt är det ett ”språk” som gör att olika applikationer kan utbyta information med varandra. Målet med att integrera tjänster via API är vanligtvis att automatisera SMS-kommunikation och marknadsföring. Ett API kommer därför tillhands när den manuella SMS-hanteringen blir för komplex och inte går att genomföra på ett effektivt sätt.

Vad är API till för?

Du behöver inte använda API för att skicka SMS! API:et är en extra bekvämlighet för företag som vill kunna integrera sina befintliga system med till exempel vår SMS-tjänst. Är du enbart i behov av att göra massutskick för t.ex. SMS-kampanjer, erbjudanden och annan allmän information fungerar kundportalen utmärkt.   

Vårt API skapar stora möjligheter, men kräver också programmeringskunskaper, så om du ännu är nybörjare på SMS föreslår vi att du använder kundportalen eller färdig integration. Om du däremot vill avancera, automatisera och effektivisera din kundkommunikation kommer API:et vara nödvändigt.  

Med ett API kan du integrera vår SMS-tjänst med era befintliga affärssystem, t.ex. ett e-handels- eller CRM-system. Detta gör det möjligt för dig att bland annat kunna skicka automatiska SMS-aviseringar, påminnelser och bekräftelser som triggas av förutbestämda aktiviteter. De flesta frågor relaterade till användningen av vårt API kan besvaras genom att kolla i vår dokumentation där vi har beskrivit i detalj hur alla tillgängliga moduler och funktioner fungerar. Du kan också läsa denna guide för mer information om hur du kommer igång med vårt API! 

Dokumentation 

Vår dokumentation är en detaljerad och omfattande användarmanual som beskriver driften och användningen av vår plattform och dess funktioner. I dokumentationen kan du lära dig hur du fullt ut kan nyttja potentialen i SMS-kommunikation. Vi har delat in den i kapitel, vart och ett ägnat åt olika aspekter.