SMS_kampanj_effektivitet

Innehållsförteckning

Har du koll på hur dina SMS-kampanjer presterar? Att analysera och följa upp dina kampanjer är viktigt av flera anledningar, främst hjälper det dig att förbättra dina framtida kampanjer. Genom att analysera och ta med dig lärdomarna inför framtida kampanjer kan du öka din försäljning, bidra till bättre kundrelationer och bli mer kostnadseffektiv. 

För dig som jobbar med SMS-marknadsföring finns det ett par nyckeltal som är bra att hålla koll på. I denna bloggartikel går vi igenom 7 olika nyckeltal som är viktiga, varför de är viktiga, hur du mäter dem, samt vilka funktioner i vår portal som kan hjälpa dig på vägen.  

1. Klickfrekvens 

Klickfrekvensen, det vill säga andelen mottagare som klickat på SMS-kampanjens länk, kan ge dig insikter om hur bra din kampanj presterat, hur tydlig du varit i ditt budskap, hur relevant ditt innehåll varit, samt hur pass engagerade och intresserade din målgrupp är av ditt företag. Även om du misslyckats med en kampanj så kan du dra nytta av de insikter du får om din målgrupp, vad som har fungerat bra eller mindre bra. Utifrån ditt resultat kan du optimera dina framtida kampanjer med tydligare call to actions där du riktar rätt erbjudande till rätt kund. 

Med SMSAPI kan du enkelt implementera länkar i din SMS-kampanj för att vidarebefordra dina mottagare till en önskad landningssida, bild, video eller fil. Använder du dig av vårt verktyg för korta länkar kan du även följa upp och mäta effektiviteten av ditt utskick direkt i kundportalen. Du hittar bland annat information om hur många som klickat på din länk, samt tid och datum för respektive klick. Du hittar din rapport här när du är inloggad i kundportalen.  

Klickfrekvens = (Totalt antal klick/levererade SMS) x 100 

2. Leveransgrad 

Ett annat grundläggande nyckeltal att kolla på är leverensgraden av dina SMS-kampanjer, det vill säga andelen av de skickade SMS som faktiskt nådde en mottagare. Det finns en risk att du gör SMS-utskick till felaktiga eller ogiltiga telefonnummer. Se därför till att hålla din kontaktlista uppdaterad genom att rensa bort dessa nummer. På så sätt kan du undvika att spendera pengar på SMS som inte når en mottagare.  

Efter genomförd SMS-kampanj kan du hämta din leveransrapport direkt i kundportalen där du kan läsa av vilka SMS som levererats eller ej. Där hittar du även bland annat telefonnummer till respektive mottagare, samt tid och datum för utskick och leverans. För att mäta din leveransgrad kan du därefter använda nedan uträkning. Vill du blockera telefonnummer från kommande SMS-utskick kan du klicka in på “blacklist” i menyn och lägga till telefonnumret i listan.   

Leveransgrad = (Antal levererade SMS/Antalet skickade SMS) x 100 

3. Svarsfrekvens  

Svarsfrekvens, det vill säga andelen personer som svarar på ditt SMS, är ett nyckeltal som är bra att ha koll på för dig som skickar SMS genom tvåvägskommunikation. Är målet med en SMS-kampanj eller undersökning att få respons av mottagarna är det viktigt att mäta svarsfrekvensen då det kan säga mycket om kvaliteten i ditt utskick, men också om lojaliteten och engagemanget hos dina kunder.   

Är du inte nöjd med resultatet så kan det vara värt att utvärdera om du varit tillräckligt tydlig i ditt budskap eller om din call to action varit tillräckligt kraftfull. Resultatet kommer även kunna påvisa vilka av dina kunder som är mest engagerade och lojala till ditt varumärke vilket kan underlätta för dig vid framtida SMS-marknadsföring. Förslagsvis kan du använda dig av dessa insikter för att dela in din kontaktlista i grupper för att enklare kunna rikta specifika kampanjer till dina mest lojala kunder.  

Svarsfrekvens = (Unika svar/Antalet skickade SMS) x 100 

4. Avregistreringsfrekvens 

Det kan även vara nyttigt att se över hur stor andel av dina mottagare som avregistrerar sig från SMS-utskick från ditt företag. Det kan finnas flera anledningar till varför dina prenumeranter avregistrerar sig från utskick. Har du en hög frekvens kan det vara bra att se över vilket typ av innehåll du skickar och om det är något du bör anpassa. Det är även bra att se över hur ofta du skickar och vid vilken tidpunkt du skickar för att säkerställa att du inte skickar för ofta eller vid opassande tidpunkter. 

Kom också ihåg att det är viktigt att alltid erbjuda alla dina mottagare möjlighet att kunna avregistrera sig från dina SMS-utskick. Du sparar även tid och pengar när du undviker att skicka SMS till de mottagare som inte är intresserade. I portalen kan du generera en opt-out länk direkt i SMS-utskicket. Har du din kontaktlista uppladdad i kundportalen kommer kunderna automatiskt tas bort från din kunddatabas när de klickar på länken.  

Avregistreringsfrekvens = (Avregistreringar/Antalet prenumeranter vid kampanjstart) x 100 

5. Konverteringsgrad 

Konverteringsgraden är den andel mottagare som vidtog den åtgärd som din SMS-kampanj uppmanade till. Det kan vara allt från antalet köp kampanjen genererade i, antalet nya medlemmar kampanjen genererade i eller antalet deltagare i en kundundersökning kampanjen genererade i.  

Beroende på vad du vill uppnå med din kampanj är det viktigt att du gör de anpassningar som krävs för att få ett så hög konverteringsgrad som möjligt. Se till att ha tydliga call to actions så att det är uppenbart vad du vill att dina mottagare ska göra. För att öka konverteringsgraden är ett tips att erbjuda en kampanjkod eller gåva. Vill du rekrytera nya medlemmar till din kundklubb kan du förslagsvis erbjuda 10% rabatt på nästa köp. Använder du dig av vårt verktyg för rabattkoder kan du även mäta hur många som tog del av erbjudandet direkt i kundportalen.  

Konverteringsgrad = (Konverteringar/Antalet skickade SMS) x 100 

6. Anskaffningskostnad 

Anskaffningskostnad är den kostnad du spenderat för att rekrytera en ny kund eller medlem. För att hålla nere anskaffningskostnaden är det av stor vikt att du riktar din SMS-kampanj till rätt målgrupp. Se därför till att segmentera dina utskick och undvik att spendera pengar på en målgrupp som inte visar något engagemang eller intresse för ditt företag. Är du medveten om din anskaffningskostnad kan du anpassa och hitta nya sätt att effektivisera dina kommande SMS-kampanjer och på så sätt öka både konvertering och försäljning. 

Anskaffningskostnad = Total kampanjkostnad/Antalet nya kunder 

7. Kampanjens ROI 

Ytterligare ett nyckeltal som är användbart för att mäta effektiviteten i dina SMS-kampanjer är dess ROI (Return of Investment), det vill säga den totala avkastning din SMS-kampanj genererat i. ROI kommer till nytta när du vill se om, och i vilken utsträckning, din kampanj genererat i vinst.  

Kampanjens ROI = (Total försäljningsintäkt – Total investeringskostnad)/Totala investeringskostnaden 

Tips!

Vill du få ytterligare insikter av dina kunders aktiviteter och beteende kan du använda dig av UTM-parametrar i dina länkar. UTM-parametrar gör det nämligen möjligt att spåra dina SMS-kampanjer i Google Analytics och andra liknande tjänster. Du kan läsa mer om UTM-parametrar här!