UTM-parametrar i SMS-kampanjer - följ upp och spåra i Google Analytics - SMSAPI.se

Innehållsförteckning

UTM är ett oslagbart verktyg för att analysera digitala marknadsföringsaktiviteter. Detta lättanvända system används som en källa för kunskap om användares beteende. Lär dig vad UTM är, se hur du kan implementera länkar med UTM i dina SMS-kampanjer och ta reda på hur du kan dra nytta av spårning i Google Analytics. 

Vad är UTM? 

UTM står för Urchin Tracking Module och är en extra komponent i en URL-adress som gör det möjligt att övervaka och spåra marknadsföringseffektivitet i Google Analytics och andra liknande tjänster. Med hjälp av UTM-parametrar kan vi spåra användares aktiviteter och beteende. UTM-parametrar gör så att vi kan lagra och spåra information om varje klick samt de åtgärder och aktiviteter som sker på webbplatsen därefter. Beroende på vilka värden som tilldelas kan du spåra källa, medium, kampanj, namn och innehåll, mer om detta senare i texten.  

Vad är fördelarna med UTM-parametrar? 

Utifrån ett användarperspektiv fungerar länkar med UTM-parametrar på samma sätt som en vanlig länk. Men för en hemsideadministratör eller SEO-specialist finns det ett stort värde i den information som UTM tillhandahåller.     

UTM-parametrar, som även kallas UTM-koder, tillåter dig att övervaka den trafik som kommer från en SMS-kampanj i Google Analytics. Parametrarna hjälper dig också bland annat med att ta reda på vilka bilder och vilket innehåll i kampanjen som ger bäst resultat. Av den anledning används ofta UTM-taggar vid A/B tester.  

Vad är UTM-parametrar? 

Varje UTM-tagg börjar med ett frågetecken och enskilda segment inleds med ett &-tecken. Nedan är ett exempel på en URL som innehåller UTM-parametrar:  

https://www.smsapi.com/?utm_source=smsapi_blog&utm_medium=blogpost&utm_campaign=utm_article

Som du kan se i ovan exempel, består UTM av flera komponenter. Nedan kan du kontrollera hur du använder var och en av dem i SMS, e-post eller reklam. Observera att valet av parametrar och deras värden är upp till dig och din antagna metod. Det är viktigt att hålla sig till ett mönster så att det blir lätt för dig att filtrera och identifiera trafiken. UTM kodlista: 

UTM-parameter: källa 

Den första parametern specificerar vilken källa trafiken kommer ifrån. Om länken ifråga ligger på en sida kommer det troligtvis vara adressen där länken fanns. Om du har för avsikt att använda dig av UTM i SMS-marknadsföring kan du till exempel här ange SMSAPI eller något annat som hjälper dig att identifiera trafiken som genererats av meddelandet. Andra vanliga värden som används är Google eller nyhetsbrev. Exempel:  

utm_source=smsapi_blog 

UTM-parameter: medium 

Nästa parameter fastställer mediet, det vill säga hur innehållet och länken levererades till mottagaren. Vanligtvis angivs här värden som cpc, banner, e-post eller sms. Exempel:  

utm_medium=blogpost 

UTM-parameter: kampanj 

Den här parametern är helt enkelt bara namnet på din kampanj som meddelandet eller annonsen är en del av. Välj ett namn som du själv kommer ihåg och som du enkelt kan associera till en specifik kampanj. Exempel:  

utm_campaign=utm_article 
 

De två sista parametrarna som presenteras är valfria. Dessa kan du använda för att exakt markera en given länk. Målet med dessa är att kunna analysera i detalj vilket sökord och vilken del av kampanjen som genererade trafiken. 

UTM-parameter: term 

Parametern term används främst vid användning av betalda Google-kampanjer. Termen hjälper dig att identifiera vilket sökord som genererade trafiken till din hemsida. Exempel:  

utm_term=bulk_sms    

UTM-parameter: innehåll 

Den sista UTM-parametern är av yttersta vikt när det kommer till större kampanjer. Den gör det möjligt att identifiera och specificera vilken del av kampanjen som resulterade i konverteringen. Den kunskap du får härifrån kommer vara till hjälp för att optimera effektiviteten. Exempel:  

utm_content=sms_link  

Hur används UTM i SMS-marknadsföring? 

UTM-parametrarna kommer göra att din länk blir lång och kommer därför med stor sannolikhet ta mycket utrymme av den 160-teckengräns som finns. Dessutom kommer användandet av specialtecken i SMS-meddelandet att begränsa utrymmet till 70 tecken. Du kan naturligtvis skicka ett kombinerat meddelande som består av flera SMS (det kommer att visas som ett långt meddelande på mottagarens telefon), men varför ska du betala mer? 

Ett bättre alternativ är att korta ner länken och göra den mobilvänlig! För detta ändamål har vi skapat cutli.se – ett lättanvänt verktyg som gör om långa länkar till ett kort cutli.se/suffix. Utifrån dina egna preferenser och ändamål kan du själv bestämma om du vill ställa in ett eget suffix, eller om du vill generera ett slumpmässigt. Cutli-verktyget är tillgängligt utan kostnad för alla aktiva SMSAPI-kunder. 

Verktyget är integrerat med SMSAPIs kundpanel, vilket gör det enkelt att hantera länkar. Du kan när som helst kontrollera antalet och tiden för klick, lägga till nya korta länkar eller redigera och ta bort gamla länkar.  

Att addera en länk med UTM i ett SMS är väldigt enkelt. Vårt förslag är att du använder gratisverktyget Google Campaign URL Builder för att ta fram parametrarna. Där kan du klistra in din adress, lägga till dina parametrar för att sedan korta ner den genererade länken med hjälp av cutli. Därefter är din länk redo för massutskick.  

UTM i SMS-kampanjer: Video 

Hur kontrollerar jag kampanjens effektivitet i Google Analytics? 

När webbadressen har taggats med UTM-parametrar kan du spåra information om klick på länkarna i Google Analytics under fliken ”Acquisition/Campaigns”. Parametrarna för Utm_source, utm_medium och utm_campaign kategoriseras utefter källa, medium respektive kampanj. Till exempel, klick från två olika användare i webbadressen märks enligt följande:

?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=reklam_kampanj

Datan kommer visas i Google Analytics enligt nedan exempel: