SMSAPI_Guide_Funktioner

Innehållsförteckning

I denna guide fortsätter vi djupdyka i funktioner för dig som redan kan SMS och vill utveckla din SMS-kommunikation, och inte minst för dig som vill få ut mer av dina SMS-kampanjer. Vi kommer gå igenom hur du skapar och skickar rabattkoder, hur du skapar korta URL:er, samt hur du kan schemalägga utskick och skicka automatiserade grattishälsningar. Vissa av dessa funktioner kräver att du har laddat upp din kontaktlista i SMSAPIs kunddatabas. Har du inte redan gjort det föreslår vi att du börjar med att läsa den här guiden. 

Rabattkoder 

Med vår funktion “Rabattkoder” kan du skapa och importera rabattkoder för att inkludera i dina SMS-utskick. Du måste första generera eller importera en rabattkod för att funktionen ska aktiveras i SMS-utskicket. Börja med att navigera dig till “Rabattkoder” som du hittar under “Fler funktioner” i den vänstra menyn. En ny grupp av rabattkoder kan läggas till på två olika sätt: antingen genom att klicka på “Generera koder” eller “Importera koder”. Beroende på vad du väljer kommer du få upp någon av nedan rutor på skärmen:  

SMSAPI_Importera

Du namnger din rabattkod, sätter utgångsdatum och det antal rabattkoder som ska skapas. Du kan även fylla i telefonnummer och mailadress om du vill få notis när antalet tillgängliga rabattkoderna underskrider en viss nivå, eller när utgångsdatumet närmar sig. När du fyllt i de uppgifter som efterfrågas klickar du på “Skapa”. Dina skapade och importerade rabattkoder kommer sedan att hamna i en lista där du kan se den information du angett med möjlighet att redigera inställningarna.  

För att använda dig av rabattkoderna går du till SMS-utskick och klickar i “Lägg till rabattkod” till höger och väljer den grupp med rabattkoder du vill använda och skriv sedan ditt SMS-innehåll.  Notera att när du gör Utskick till fil och Utskick till kontaktlista lägger du till parametern [%code%] i innehållsrutan. För Utskick och innehåll från fil behöver parametern [%code%] läggas in i den fil du importerar vid utskick.    

Korta länkar 

Korta länkar eller URL:er är ett bra verktyg av två anledningar: du kortar ner ditt SMS-innehåll och kan dessutom mäta effektiviteten i din SMS-kampanj. Det enklaste sättet att skapa en kort länk är att göra det direkt i SMS-utskicket. Du klickar på “Kort URL” i panelen ovanför SMS-innehållsfältet.  

Du skriver in länken till den webbplats du vill inkludera i ditt SMS och väljer om du vill skapa individuella URL:er för samtliga mottagare, eller samma URL för samtliga mottagare och klickar sedan på lägg till. Väljer du det första alternativet kommer systemet generera personliga länkar till varje mottagare automatiskt. Väljer du det senare alternativt behöver du själv definiera suffixet efter snedstrecket i adressen. Om du väljer att definiera suffixet själv, notera att det inte går att skapa en länk med samma namn flera gånger.  

Du kan också skapa och hantera dina länkar under “Fler funktioner” – “Länk till fil/webb (korta URL:er)”. För att skapa en kort URL väljer du först typ, det vill säga “Kort URL till hemsida (cutli.se)” eller ”Kort URL till fil”. Kort URL till fil använder du i de situationer du vill använda dig av en fil, bild eller video i ett utskick. Systemet genererar en länk som du sedan kan inkludera i ditt SMS och länken tar då mottagaren till önskad fil. Väljer du istället “Kort URL till hemsida” dirigeras mottagaren till din webbplats. När du gjort ditt val namnger du URL:en samt definierar suffixet efter snedstrecket och skriver in din webbadress. Avsluta med att klicka på lägg till.  

Nedanför sektionen “Lägg till ny kort URL” hittar du en lista över de korta URL:er du skapat. Listan innehåller länkens namn, antal klick, den korta URL:en, samt hemsidans länk, eller filens namn om du laddat upp en fil. Det finns även möjlighet att redigera dina korta länkar genom att klicka på redigeringsknappen till höger.  

Om du går vidare till fliken “Klick” längst upp på sidan kan du se ytterligare statistik för aktiviteten på dina länkar. Det är möjligt att filtrera vyn efter datumintervall, vald länk samt generera en rapport till en CSV-fil. 

Varje klick i listan innehåller information om klickets datum och tid, telefonnummer (om den förkortade länken som skapades var individuell för varje mottagare), namnet på den förkortade länken, dess adress och detaljer såsom mottagarens operativsystem, webbläsare och enhetstyp. 

Om du vill få ut ännu mer information om din trafik och dina kunders beteende kan du använda dig av UTM-parametrar i dina länkar. Du kan läsa mer om detta här

Födelsedags-SMS 

Uppvakta dina kunder genom att skicka automatiska födelsedagshälsningar. Den här enkla funktionen hjälper dig att skapa en positiv bild av ditt varumärke eller företag och vårdar dina kundrelationer.  

För att kunna skicka födelsedags-SMS behöver du ladda upp din kontaktlista i SMSAPIs kunddatabas där du även lägger till dina kunders födelsedatum. För att ställa in funktionen går du in på “Födelsedags-SMS” under “Fler funktioner” i menyn och aktiverar tjänsten. Fyll i de uppgifter som efterfrågas och skriv det innehåll du vill ska finnas med i utskicket. Du kan välja under hur lång tid tjänsten ska vara aktiverad, vilka grupper du vill skicka till, lägga till rabattkod och vilken tid på dagen du vill att utskicket görs. Även här kan du använda dig av parametrar för att t.ex. tilltala mottagaren vid namn eller lägga till en rabattkod. 

Schemalagda SMS-utskick 

Att planera SMS-kampanjer och utskick i förväg kan spara dig mycket tid och därför har vi tagit fram en funktion där du kan schemalägga dina utskick tre månader framåt. Det enda du behöver göra är att ställa in tid och datum för när SMSet ska skickas och vi ser till att det levereras i rätt tid! Funktionen fungerar för alla typer av utskick, du klickar bara i rutan “Schemalägg utskick” i den högra panelen i SMS-utskick och välj tid och datum.