Så skapar du SMS-utskick - Enkel guide av vår SMS-portal SMSAPI.se

Välkommen till nästa del av SMSAPIs guide. I den här delen kommer vi förklara hur enkelt det är att skicka meddelanden via vår SMS gateway.

SMS Gateway

  • Din första SMS-kampanj
  • Skapa ett SMS-meddelande
  • Länkar och andra funktioner

Din första SMS-kampanj

För att skicka ett massutskick eller ett enskilt utskick, navigera dig till SMS-utskick under fliken ”SMS-meddelanden” i menyn till vänster eller gå genom genvägen ”Skicka SMS” i dashboarden. Välj ett av följande val:

Kom ihåg att om du vill skicka SMS till grupper behöver du skapa dem i förväg. Du kan läsa mer om att skapa och importera kontaktdatabaser och lägga till grupper av mottagare i fjärde avsnittet av SMSAPIs guide.

Skapa ett SMS-meddelande

Första steget är att välja avsändarnamn som meddelandet kommer att skickas från – avsändarnamnet är ett alfanumeriskt namn eller telefonnummer som du valt sedan tidigare. Kom ihåg att på grund av GSM-operatörernas begränsningar är det alfanumeriska avsändarnamnet inte tillgängligt i alla länder och om det är tillgängligt kan det innehålla högst 11 tecken. Det är inte möjligt för mottagaren att svara på ett sådant meddelande. Vill du att din mottagare ska ha möjlighet att svara på meddelandet behöver du använda ett så kallat långnummer.

Det enklaste sättet att skicka SMS i SMSAPIs kundportal är via vår SMS gateway.

Det andra steget är att ange ett eller flera nummer som meddelandena ska skickas till. Separera enskilda mottagare med ett kommatecken. Kom ihåg att lägga till ett landsprefix till varje nummer.

Som standard kan ett SMS innehålla 160 tecken, men om gränsen överskrids skickas meddelandet i flera delar. På de allra flesta mobila enheter visas detta meddelande som en del, med undantag från äldre telefoner. Varje SMS-del räknas som ett SMS-meddelande.

Antal SMS och tecken visas under rutan där du skriver ditt innehåll.

Specialsymboler, som emoticions eller diakritiska tecken, räknas som mer än ett tecken – det är viktigt att komma ihåg det här när du förbereder en kampanj. Kontrollera antalet SMS-delar när du skapar ett meddelande.

Länk i SMS-meddelandet

Förutom vanlig text kan du lägga till uttryckssymboler och förkorta länkar med hjälp av tjänsten cutli.se. Korta URL:er används inte bara för att minimera teckenantalet i meddelanden utan också för att lägga till filer och webbplatser. De används också för att analysera effektiviteten i SMS-kampanjer – läs mer om detta här. Du kan också lära dig mer om korta URL:er i guide nummer nio.

Du kan dessutom lägga till en opt-out länk till varje meddelande. Detta är en enskild länk, vilken gör så att mottagaren automatiskt kan avregistrera sig från din kontaktgrupp eller ditt nyhetsbrev. Du kan lära dig mer om opt-out i guide nummer fyra.

Ytterligare sändningsalternativ

På höger sida av meddelandefältet finns det ytterligare alternativ. Om ditt meddelande innehåller Unicode UTF-8 tecken och du klickar på ”Ersätt specialtecken” kommer de att ersättas med standardtecken. Håll pilen över ”i”-tecknet för mer information.

Att välja Flash-alternativet innebär att när mottagaren får meddelandet kommer det att visas direkt på telefonskärmen utan att sparas i inkorgen. Det är dock viktigt att komma ihåg att Flash-meddelanden inte stödjer specialtecken.

Prioritera dina meddelanden

    Genom att välja alternativet ”Skicka snabbt” prioriteras utskicket framför alla andra utskick i SMSAPI-kön. Kom ihåg att detta alternativ också ökar SMS-kostnaden med x 1,5.

I alternativfältet kan du också schemalägga din kampanj upp till tre månader framåt. Du kan också välja att ställa in ett tidsspann för när meddelanden skickas. Har inte alla meddelanden gått iväg under det valda tidsintervallet kommer utskicket pausas och skickas dagen därpå. Om du ofta använder liknande meddelandeinnehåll kan du skapa färdiga mallar. När du är klar med dessa inställningar är ditt meddelande redo och du kan skicka det! Mottagaren får det inom några sekunder.