Jämförelse mellan SMS och e-post

Svårt att veta när du ska kommunicera med SMS eller e-post? Vi har sammanställt en lista över skillnaden mellan SMS och e-post – och en guidning till vilka tillfällen du får bäst resultat av respektive kommunikationskanal.

Det är lätt att hamna i fällan att alltid använda samma kommunikationskanal med sina kunder och andra målgrupper men om du verkligen vill nå ut är det värt att tänka igenom vilken information du vill få ut och hur mottagaren bäst tar till sig den. Den väsentliga skillnaden mellan SMS och e-post handlar om vilket innehåll du vill inkludera.

E-post

Kundkommunikation genom e-post är användbart i flera olika sammanhang och en kanal som de flesta bolag redan använder sig av. Fördelen med de flesta e-postverktyg är att du kan anpassa design för att öka varumärkesidentiteten och det finns utrymme för att brodera ut texten. Nackdelen å andra sidan är att öppningsfrekvensen av e-post är låg. Endast en femtedel öppnar nyhetsbrev. Även om du optimerar ditt nyhetsbrev genom segmentering och innehåll kommer en stor del av dina mottagare inte ens öppna mejlet. Faktum är att en stor del av dem kommer att hamna i mottagarens skräpkorg (50 procent).

E-post passar bra då du behöver förmedla längre budskap och kanske vill paketera det snyggt i din egen design, exempelvis:

 • Information med mycket text och bild
 • Kampanjer där du vill visa upp flera produkter
 • Nyhetsbrev

  ✓ Lämpligt för längre texter med mycket information
  ✓ Massutskick med nyhetsbrev kan designas och inkludera bilder
  ✓ Möjlighet att bifoga bilder och dokument

  X Låg öppningsgrad – endast 20 procent av e-post öppnas
  X Låg svarsfrekvens och lång svarstid (90 minuter)
  X 50 procent hamnar i skräpposten

SMS

SMS är en mer direkt kommunikationsväg som når din mottagare direkt i mobilen. 90 procent av SMS öppnas inom tre minuter. Dessutom har SMS en betydligt högre öppningsfrekvens – 98 procent jämfört med 20 procent för e-post. Med SMS behöver du dock vara kort och rak på sak. Det här är inte kanalen för långa informationstunga meddelanden. Kanske just av den anledningen är det också så lättillgängligt för mottagaren. Ett enkelt och tydligt budskap behöver sällan vara mer än ett SMS långt.

SMS rekommenderas om du vill nå fram snabbt och vara säker på att maximera öppningsgraden, exempelvis vid:

 • Uppmärksamma en kampanj med länk
 • Notiser och verifieringar
 • Rabattkoder eller andra lojalitetsbyggande aktiviteter

  ✓ Hög öppningsgrad (98 procent) och snabb kontakt (90 procent öppnas inom tre minuter)
  ✓ Meddelandet når mottagaren direkt i mobilen – hamnar aldrig i skräpposten
  ✓ Hög svarsgrad (45 procent) vid direkta frågor och enkäter

  X Begränsat utrymme för text
  X Ej möjligt att bifoga bilder eller dokument – men möjligt att inkludera via länkar
  X Meddelandet kan inte designas med eget grafiskt uttryck

Syftet med din kommunikation bör styra kanalval

Det finns ingen anledning att utesluta någon kanal i din kundkommunikation – det som bör styra är ditt syfte och analyser av hur väl olika kanaler fungerar för dig i olika situationer. Vårt bästa råd är att våga prova olika kanaler och sedan låta resultaten visa vägen framåt.

Samla in kontaktuppgifter

Oavsett vad och till vem du vill kommunicera startar det hela med att du behöver få in kontaktuppgifter. Ju mer detaljerat – desto bättre. Så även om du bara planerar att skicka nyhetsbrev via e-post till dem rekommenderar vi att du även samlar in telefonnummer, namn, ålder och bostadsort. Det underlättar för dig att kontakta rätt person med rätt budskap och du kan förbättra resultatet genom att segmentera, personifiera och göra djupare analyser.

Vid köp har du ett gyllene tillfälle att samla in kontaktuppgifter, speciellt om du har en webbutik eller bokningsfunktion på din hemsida. Men du vill ju naturligtvis även kunna kontakta potentiella kunder. Ett enkelt och effektivt sätt är att implementera en widget på din hemsida där du erbjuder exempelvis en rabattkod i utbyte mot kontaktuppgifter. Även intresseanmälningar för olika event och produkter är ett bra sätt att få kontakt med personer som har ett intresse för din verksamhet.